Valimised

Neljapäev

10

August

2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seoses töötab valimiskomisjon valimisliitude ja kandidaatide registreerimiseks Valga Linnavalitsuse hoones, aadressil Puiestee tn 8, Valga linn. Valimiskomisjon töötab igal tööpäeval alates 16. augustist kuni 4. septembrini 2017. a järgnevatel aegadel: esmaspäeval, teispäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 16:00-17:00, reedel 13:00-14:00, 5. septembril 2017. a kell 14:00-18:00. Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb 31. augustil 2017. a ja kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 5. septembril 2017. a kell 18:00.

Valimiskonisjoni kontaktandmed: esimees Anastasija Kikkas, mobiiltelefon 5750 3700, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Reede

30

Juuni

                                                                     TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                                                                                                           30. juuni 2017 nr 1

Volikogu liikme volituste taastumine

Tõlliste Vallavolikogu liige Marek Käis esitas 12.08.2016. a avalduse, milles palus lõpetada oma volitused volikogu liikmena. Valimisliit Tõlliste Edukaks järgmine asendusliige Piia Ardel teatas kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Vallo Virnas teatas kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös, kuid ta viibis valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal ajateenistuses. Asendusliikme Kaili Haggi elukoht 24.08.2016. a seisuga oli Eesti rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses. Asendusliige Timo Arbeiter teatas kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Veiko Ardel teatas kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Vallo Virnas ei viibi enam ajateenistuses ning on esitanud avalduse, milles soovib osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 201 lõiked 1, 2 ja 4, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Taastada Vallo Virnas’e volitused Tõlliste Vallavolikogu liikmena.

2. Seoses Vallo Virnas’e Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asumisega lõpevad Veiko Ardel’i volitused Tõlliste Vallavolikogu liikmena.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Vabariigi Valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees

Reede

30

Juuni

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                                                                                                  1. november 2016 nr 2

Volituste taastamata jätmine

Raiko Allik’u 29.10.2015. a esitatud avalduse alusel peatati tema volikogu liikme volitused kuni 31.10.2016. a (kaasa arvatud). Raiko Allik’u elukoht ei asu enam 1. novembri seisuga Tõlliste vallas.

Arvestades eeltooduga ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Jätta taastamata Raiko Allik’u volitused, kuna tema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei asu volituste peatumise lõppemisel Tõlliste vallas.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees

Neljapäev

25

August

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                                                                24. august 2016 nr 1

Volikogu liikme volituste lõppemine, peatumine ja asendusliikme määramine

Tõlliste Vallavolikogu liige Marek Käis on esitanud avalduse, milles palub lõpetada oma volitused volikogu liikmena. Valimisliit Tõlliste Edukaks järgmine asendusliige Piia Ardel on teatanud kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Vallo Virnas on teatanud kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös, kuid ta viibib ajateenistuses. Asendusliikme Kaili Haggi elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses. Asendusliige Timo Arbeiter on teatanud kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Veiko Ardel on teatanud kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2, § 19 lõike 2 punkti 5, § 20 lõiked 1, 2, 3, 4 ja 5, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Lõpetada Tõlliste Vallavolikogu liikme Marek Käis’i volitused seoses tema tagasiastumisega.
2. Määrata Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Vallo Virnas.
3. Peatada Tõlliste Vallavolikogu liikme Vallo Virnas’e volitused ajaks, kui ta viibib ajateenistuses.
4. Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asub Veiko Ardel.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.
6. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees

Teisipäev

03

November

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

 

OTSUS

Laatre                                                                                                     2. november 2015 nr 2

 

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

Tõlliste Vallavolikogu liige Raiko Allik on esitanud 29.10.2015. a avalduse, milles soovib peatada oma volikogu liikme volitused kuni 1 novembrini 2016. a. Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõiked 1, 3, 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lõike 2, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Peatada volikogu liikme Raiko Allik’u volitused kuni 31. oktoobrini 2016. a (kaasa arvatud) ja lugeda Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Valimisliit Tõlliste Edukaks esimene asendusliige Ranno Allik.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees

Esmaspäev

13

Aprill

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                       9. aprill 2015 nr 18

 

Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine

 

Tõlliste Vallavolikogu valis 11.11.2013. a istungil vallavanemaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud volikogu liikme Madis Gross’i, kes sai oma volitused vallavanemana vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järgmine asendusliige Rein Randver ei tohtinud vastavalt Riigikogu liikme staatuse seaduse § 24 lõikele 1 olla Riigikogu liikme volituste ajal vallavolikogu liige. Seoses Rein Randver’i Riigikogu liikme volituste lõppemisega on ta esitanud avalduse Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asumiseks. Volikogu liikme volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes oli määratud viimasena asendama samas erakonnas kandideerinud volikogu liiget.        

Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 201 lõiked 1, 2 ja 4, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asub Rein Randver. 

2. Seoses Rein Randver’i Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asumisega lõpevad Heikki Järlik’u volitused Tõlliste Vallavolikogu liikmena.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees

Teisipäev

03

Detsember

                                                    TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                  2. detsember 2013 nr 17

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Tõlliste Vallavolikogu valis 11.11.2013. a istungil vallavanemaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud volikogu liikme Madis Gross’i, kes sai oma volitused vallavanemana vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järgmine asendusliige on Rein Randver, kes vastavalt Riigikogu liikme staatuse seaduse § 24 lõikele 1 ei tohi olla Riigikogu liikme volituste ajal vallavolikogu liige. Rein Randver on teatanud, et täidab Riigikogu liikme volitusi kuni Riigikogu liikme volituste lõppemiseni. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järgmine asendusliige Heikki Järlik on teatanud, et on valmis asuma volikogu liikme kohale.  
Arvestades eeltooduga ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 1 ja 11, § 19 lg 3, § 20 lg 1, 3, 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste Vallavolikogu 11.11.2013 otsuse nr 22 “Vallavanema valimine”, Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013 otsuse nr 32 „Tõlliste Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ ja Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Peatada volikogu liikme Madis Gross’i volitused seoses tema valimisega Tõlliste vallavanemaks ja lugeda Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Heikki Järlik.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

Neljapäev

14

November

                                                      TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                 14. november 2013 nr 15

Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Tõlliste Vallavolikogu liige Jüri Kattai on esitanud avalduse (registreeritud 12.11.2013 a), milles teatab oma tagasiastumisest Tõlliste Vallavolikogu liikme staatusest.
Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2, § 20 lõiked 1, 2, 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Lugeda volikogu liikme Jüri Kattai volitused lõppenuks enne tähtaega seoses tema tagasiastumisega ja lugeda Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimene asendusliige Pilvi Värnik.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

 

 

 

Teisipäev

05

November

         TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMIJON

 

OTSUS

Laatre                                                                                                   4. november 2013 nr 14 

Tõlliste Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 14, § 44 lg 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste valla põhimääruse § 10 ning salajase hääletamise tulemused, Tõlliste valla valimiskomisjon

 OTSUSTAB:

1. Tunnistada Arne Nõmmik valituks Tõlliste Vallavolikogu esimeheks.

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

 

 

Esmaspäev

28

Oktoober

                                                       TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                  28. oktoober 2013 nr 10

Tõlliste Vallavolikogu liikmete registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 1 ja Tõlliste Vallavolikogu 20. oktoobri 2013. a valimistulemuste alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Registreerida Tõlliste Vallavolikogu liikmed:
1) Raiko Allik (Valimisliit Tõlliste Edukaks);
2) Madis Gross (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
3) Andres Illak (Valimisliit Tõlliste Edukaks);
4) Jüri Kattai (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
5) Katre Kikkas (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
6) Kaupo Kutsar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
7) Marek Käis (Valimisliit Tõlliste Edukaks);
8) Arne Nõmmik (Eesti Keskerakond);
9) Tiia Pärnik-Pernik (Eesti Keskerakond);
10) Lembe Raud (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
11) Tõnu Sõrmus (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
12) Eve Tiisler (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
13) Taivo Täht (Eesti Keskerakond).

2. Avalikustada käesolev otsus Tõlliste valla veebilehel www.tolliste.ee.

3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

 

 

Esmaspäev

28

Oktoober

                                                       TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                   28. oktoober 2013 nr 11

Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 69 lõike 1 ja Tõlliste Vallavolikogu 20. oktoobri 2013. a valimistulemuste alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Registreerida Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmed järgmiselt:

Valimisliit Tõlliste Edukaks
1) Ranno Allik
2) Piia Ardel
3) Vallo Virnas
4) Kaili Haggi
5) Timo Arbeiter
6) Veiko Ardel
7) Marek Järvik
8) Sigrit Säinas
9) Edi Taukul
10) Alla Maltseva
11) Egon Susi

Eesti Reformierakond
1) Hille Volberg
2) Reet Hunt
3) Ene Kõiv
4) Kadri Valk

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
1) Pilvi Värnik
2) Rein Randver
3) Heikki Järlik
4) Raido Rätsep
5) Jana Vainonen
6) Marika Troon
7) Marju Möldre
8) Priit Kukk
9) Kalev Plado
10) Airi Punt
11) Valdo Kõrge
12) Iivi Aumann
13) Teresa Sale
14) Katrin Kallis

Eesti Keskerakond
1) Ants Liivlaid
2) Nikolai Stallmeister
3) Taavi Martinson
4) Elle Korge
5) Agnes Saega

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

 

 

 

Esmaspäev

28

Oktoober

                                                          TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                   28. oktoober 2013 nr 12

Lisamandaatide registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70 lõike 1 ja Tõlliste Vallavolikogu 20. oktoobri 2013. a valimistulemuste alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Kinnitada Tõlliste Vallavolikogu lisamandaadid erakondade ja valimisliidu võrdlusarvude tabeli alusel järgmiselt:

Võrdlusarv

Erakond, valimisliit

52.000

Valimisliit Tõlliste Edukaks

46.125

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

45.000

Eesti Reformierakond

41.600

Valimisliit Tõlliste Edukaks

41.500

Eesti Keskerakond

41.000

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

36.900

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

34.666

Valimisliit Tõlliste Edukaks

33.545

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

33.200

Eesti Keskerakond

30.750

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

29.714

Valimisliit Tõlliste Edukaks

28.384

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

27.666

Eesti Keskerakond

26.357

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

26.000

Valimisliit Tõlliste Edukaks

24.600

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

23.714

Eesti Keskerakond

23.111

Valimisliit Tõlliste Edukaks

23.062

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

22.500

Eesti Reformierakond

21.705

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

20.800

Valimisliit Tõlliste Edukaks

20.750

Eesti Keskerakond

20.500

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

19.421

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

18.909

Valimisliit Tõlliste Edukaks

18.450

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

17.571

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

17.333

Valimisliit Tõlliste Edukaks

16.000

Valimisliit Tõlliste Edukaks

15.000

Eesti Reformierakond

14.857

Valimisliit Tõlliste Edukaks

11.250

Eesti Reformierakond

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäev

30

September

                                                  TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

 

Laatre                                                                                                   30. september 2013 nr 9

Hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha määramine

Vabariigi Valimiskomisjoni 23. aprilli 2013. a määruse nr 8 „Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 38 lõigete 1 ja 2 alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Tõlliste valla valimiskomisjonil alustada 20. oktoobri kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste hääletamissedelite ülelugemist 21. oktoobril 2013. a kell 10:00 Tõlliste Vallavalitsuse hoone (Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) saalis kuni hääletamistulemuste kindlakstegemiseni.

2. Tõlliste valla valimiskomisjonil avalikustada hääletamissedelite ülelugemise aeg ja koht Tõlliste valla veebilehel hiljemalt 14. oktoobril 2013. a.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

Teisipäev

24

September

                                                           TÕLLISTE VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Laatre                                                                                                 23. september 2013 nr 17

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 21 lg 1, 2 ja 3 alusel, arvestades vallasekretäri ettepanekuga, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Moodustada Tõlliste Vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjon järgmiselt:
Esimees: Maimu Kukk
Liikmed:
1) Eha Kingissep;
2) Helve Kuus;
3) Anu Tamm;
4) Elin Tamm;
5) Tõnu Troon.

2. Nimetada jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks esitatud järjekorras:
1) Sirje Pommer;
2) Küllike Lään.

3. Otsus jõustub 24. septembril 2013. a.

 

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees

 

Reede

13

September

                                                           TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

 OTSUS

Laatre                                                                                                 13. september 2013 nr 7

 Kandidaatide registreerimine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 lg 1 ja 2, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Registreerida Tõlliste Vallavolikogu 20. oktoobri 2013. a valimisteks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud ja anda liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras kandidaatidele järgmised registreerimisnumbrid:

Valimisliit Tõlliste Edukaks
nr 101 Raiko Allik
nr 102 Andres Illak
nr 103 Ranno Allik
nr 104 Marek Käis
nr 105 Veiko Ardel
nr 106 Marek Järvik
nr 107 Piia Ardel
nr 108 Sigrit Säinas
nr 109 Alla Maltseva
nr 110 Kaili Haggi
nr 111 Timo Arbeiter
nr 112 Vallo Virnas
nr 113 Edi Taukul
nr 114 Egon Susi

Eesti Reformierakond
nr 115 Hille Volberg
nr 116 Reet Hunt
nr 117 Ene Kõiv
nr 118 Kadri Valk

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 119 Madis Gross
nr 120 Kaupo Kutsar
nr 121 Eve Tiisler
nr 122 Tõnu Sõrmus
nr 123 Heikki Järlik
nr 124 Katre Kikkas
nr 125 Jana Vainonen
nr 126 Marika Troon
nr 127 Lembe Raud
nr 128 Valdo Kõrge
nr 129 Raido Rätsep
nr 130 Airi Punt
nr 131 Teresa Sale
nr 132 Kalev Plado
nr 133 Priit Kukk
nr 134 Iivi Aumann
nr 135 Jüri Kattai
nr 136 Marju Möldre
nr 137 Pilvi Värnik
nr 138 Katrin Kallis
nr 139 Rein Randver

Eesti Keskerakond
nr 140 Arne Nõmmik
nr 141 Taivo Täht
nr 142 Ants Liivlaid
nr 143 Tiia Pärnik-Pernik
nr 144 Agnes Saega
nr 145 Taavi Martinson
nr 146 Nikolai Stallmeister
nr 147 Elle Korge

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 148 Indrek Moppel

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

Kolmapäev

11

September

                                                     TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                   10. september 2013 nr 6

Liisuheitmise aja ja koha määramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, § 37 lg 2 ning Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 16 lg 1 ja 2 alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

 OTSUSTAB:

1. Määrata Tõlliste valla valimisringkonnas nr 1 registreeritud erakondade ja valimisliitude registreerimisnumbrite järjekorra selgitamiseks läbiviidava liisuheitmise toimumise ajaks 13. september 2013. a kell 11:00 ja kohaks Tõlliste Vallavalitsuse hoone (Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) saal.

2. Teavitada liisuheitmise ajast ja kohast Tõlliste vallas kandideerivate erakondade ja valimisliitude volitatud esindajaid.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees

 

 

 

 

Kolmapäev

04

September

                                                      TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

 

Laatre                                                                                                   3. september 2013 nr 5  

Valimisliidu registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 311 lg 6, Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 5 lg 7 ning valimisliidu volitatud esindaja Raiko Allik’u 3. septembril 2013. a esitatud valimisliidu registreerimiseks esitamise teatise ja Valimisliidu Tõlliste Edukaks seltsingulepingu alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Registreerida Tõlliste Vallavolikogu 2013. a valimisteks Andres Illak’u ja Raiko Allik’u poolt moodustatud Valimisliit Tõlliste Edukaks (lühend VTE).

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees