Dokumendi nimi
An Adobe Acrobat file Tõllite valla 2015. aasta majandusaasta aruanne
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla eelarvestrateegia vorm arvestusyksus - Lisa 5
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla eelarvestrateegia vorm KOV - Lisa 3
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla eelarvestrateegia eelarvearuanne - Lisa 2
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
A file of unknown type Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 Lisa 1
A file of unknown type Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2016. aasta majandusaasta sõltumatu vandeaudiitori aruanne
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2015. aasta majandusaasta sõltumatu vandeaudiitori aruanne
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2014. aasta majandusaasta aruanne
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2013. aasta majandusaasta aruanne
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2013. aasta eelarve
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2012. aasta majandusaasta aruanne
A file of unknown type Tõlliste valla 2012. aasta eelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2011. a eelarve muutmine
A file of unknown type Tõlliste valla 2011. a eelarve
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2011. aasta majandusaasta aruanne
A file of unknown type Tõlliste valla 2011. aasta I lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2011. aasta IV lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2011. aasta II lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2011. aasta III lisaeelarve
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2010. a majandusaasta vandeaudiitori aruanne
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta majandusaasta aruanne
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2010. aasta eelarve seletuskiri
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta eelarve muutmine
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta eelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta I lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta IV lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta II lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2010. aasta III lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2009. aasta majandusaasta aruanne
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2009. aasta eelarve muutmine
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2009. aasta eelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2009. aasta I lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2009. aasta IV lisaeelarve
A file of unknown type Tõlliste valla 2009. aasta II lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2009. aasta III lisaeelarve
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla 2008. aasta majandusaasta aruanne
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta eelarve seletuskiri
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta eelarve muutmine (22.12.2008)
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta eelarve muutmine
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2008. aasta eelarve TULUD
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2008. aasta eelarve KULUD
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta V lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta VI lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta I lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta IV lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta II lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2008. aasta III lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2007. aasta tulude eelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2007. aasta kulude eelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2007. aasta eelarve muutmine
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2007. aasta V lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2007. aasta I lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2007. aasta IV lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2007. aasta II lisaeelarve
A Microsoft Word file Tõlliste valla 2007. aasta III lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta eelarve muudatused
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta eelarve kulud
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta V lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta I lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta IV lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta II lisaeelarve
A Microsoft Excel file Tõlliste valla 2006. aasta III lisaeelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine seletuskirja lisa
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 4 INVESTEERIMISTEGEVUS
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 3 PÕHITEGEVUSE KULUD
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUD
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 2. lugemine EELARVE LÜHIÜLEVAADE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 1. lugemine seletuskirja lisa
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 1. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 4
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 3
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 2
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 1
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta I lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta I lisaeelarve LISA 3 PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta I lisaeelarve LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta I lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta II lisaeelarve LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUD, PÕHITEGEVUSE KULUD, INVESTEERIMISTEGEVUS
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta II lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta III lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta III lisaeelarve LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUD, PÕHITEGEVUSE KULUD, INVESTEERIMISTEGEVUS
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2017. aasta III lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 2. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 4 Investeerimistegevuse eelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 3 Põhitegevuse kulude eelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 2 Põhitegevuse tulude eelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 1 Koondeelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 1. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 4 Investeerimistegevus
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 3 Põhitegevuse kulud
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 2 Põhitegevuse tulud
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 1 Koondeelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta I lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta I lisaeelarve LISA 4 INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta I lisaeelarve LISA 3 PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta I lisaeelarve LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta I lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta II lisaeelarve LISA 4 INVESTEERIMISTEGEVUS
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta II lisaeelarve LISA 3 PÕHITEGEVUSE KULUD
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta II lisaeelarve LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUD
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016. aasta II lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2016 II lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 2. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 4
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 3
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 2
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 1
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 1. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 3
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 2
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 1
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta I lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta I lisaeelarve LISA 4 INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta I lisaeelarve LISA 3 PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta I lisaeelarve LISA 2 TULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta I lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta II lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta II lisaeelarve LISA 2 PÕHITEGEVUSE TULUD, PÕHITEGEVUSE KULUD, INVESTEERIMISTEGEVUS
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta II lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta III lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta III lisaeelarve LISA 2
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2015. aasta III lisaeelarve LISA 1
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 2. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 3
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 2
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 2. lugemine LISA 1
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 1. lugemine seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 3
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 2
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta eelarve - 1. lugemine LISA 1
A Microsoft Word file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta I lisaeelarve seletuskiri
A Microsoft Excel file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta I lisaeelarve LISA 2
A Microsoft Excel file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta I lisaeelarve LISA 1
A file of unknown type EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta I lisaeelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta IV lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta IV lisaeelarve LISA 2 TULUDE JA KULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta IV lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta II lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta II lisaeelarve LISA 2 TULUDE JA KULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta II lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta III lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta III lisaeelarve LISA 2 TULUDE JA KULUDE EELARVE
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2014. aasta III lisaeelarve LISA 1 KOONDEELARVE
A Microsoft Word file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta eelarve - 2. lugemine seletuskiri
A Microsoft Excel file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta eelarve - 2. lugemine
A Microsoft Word file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta eelarve - 1. lugemine seletuskiri
A Microsoft Excel file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta eelarve - 1. lugemine
A Microsoft Word file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve seletuskiri
A Microsoft Excel file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta IV lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta IV lisaeelarve
A Microsoft Word file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta II lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta II lisaeelarve
A Microsoft Word file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta III lisaeelarve seletuskiri
An Adobe Acrobat file EELNÕU Tõlliste valla 2013. aasta III lisaeelarve